Organisationen

Midtbyens Botilbud hører under Handicap, Social og Psykiatri i Struer Kommune.

Midtbyens Botilbud består af 3 enheder; Bostøtte, Ung ved Fjorden og Boligfællesskabet Bjerggade 50.

Midtbyens Botilbud har én leder. Lederen refererer direkte til Centerchefen for Handicap, Social og Psykiatri.

Centerchef: Lene Hornstrup tlf: 96 84 83 30 e-mail: lho@struer.dk

Leder: Bo Bakbo-Carlsen tlf: 96 84 89 00 e-mail: boc@struer.dk