Personale

Personalet I Boligfællesskabet Bjerggade 50 består af forskellige faggrupper for bedst muligt, at kunne favne beboernes behov.

Faggrupperne er:

  • Socialpædagoger
  • Ergoterapeute
  • Social- og sundhedsassistenter

Vores personale er sammensat med fokus på både de faglige og personlige ressourcer og værdier. Der arbejdes med fokus på at skabe "et godt sted at leve" ud fra en mangfoldig vifte af pædagogiske tilgange og metoder. Vi vægter især arbejdet i teams og med kontaktpædagogordningen højt. Ligeledes er medbestemmelse en vigtig del af beboernes hverdag. 

Der er rådighedsvagt om natten. Det betyder at beboerne kan få hjælp hele døgnet, hvis behovet opstår

Vil du arbejde indenfor det socialpædagogiske felt, hvor personlig udvikling, samarbejde og faglighed går hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø og beboertilfredshed, så se "Job hos os" øverst på siden.

Vi er en del af Handicap, Social og Psykiatri i Struer kommune.