Målgrupper

Boligfællesskabet Bjerggade 50 er et døgndækket boligfællesskab med sovende natmedarbejder.

Tilbuddet henvender sig til voksne med udviklingshandicap med let til moderat støttebehov.

I samarbejde med borgerne arbejdes der på at skabe indhold, mening og struktur for den enkeltes hverdag, så beboerne lever det liv de drømmer om med hensyn til deres livsvilkår. Der er tale om en målgruppe, hvor der gennem socialpædagogisk støtte er fokus på selvstændighed, udvikling og progression.

Alle beboere visiteres gennem Struer Kommune.

Boligfællesskabet er et hjem, hvor anerkendende relationer giver en positiv hverdag og udvikling, for den enkelte beboer i et stærkt fællesskab.