Indflydelse på hverdagen

I Boligfællesskabet Bjerggade 50 arbejder vi med, at sikre beboerne størst mulig grad af indflydelse på eget liv, ved bla. at lytte respektfuldt og inddrage dem i beslutninger, som vedrører deres dagligdag.

Beboerne inddrages også i beslutninger og planlægning af aktiviteterne.

Vi støtter beboerne i at lære sig selv at kende. Vi støtter beboeren i at vide hvornår, og hvad man har brug for hjælp til, samt hvad man selv kan.
En del af pædagogikken på stedet, er at udfordre beboeren til bedre at kunne selv.

Som beboer i Boligfællesskabet er det vigtigt, at man udvikler sig og lærer at klare mest muligt selv.