Aktiviteter

Boligfællesskabet Bjerggade 50 støtter op om at beboerne lever et aktivt liv, hvor den enkelte støttes og opmuntres til at deltage i forskellige fritidsaktiviteter. I Struer er der bl.a. mulighed for at gå til: 

  • Ridning
  • Folkedans
  • Svømning
  • Håndbold
  • Fodbold

Aktivitetstilbuddene i Boligfællesskabet tager udgangspunkt i den enkelte beboer. Målsætningen er at understøtte borgerne i at træffe valg som virker sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende. 

Da bostedet er placeret centralt i byen, er det let at komme rundt på cykel eller på gåben.